ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


حتما نفر مربوط به کاریکاتور را بجا آوردید ، همانطور که حدس زدید همان آقای حمید نصیری که از دوستان دوست داشتنی و شاعر و نویسنده ارزنده مفاومت و مجاهدین می باشد که سالهاست مجاهدت و مبارزه برای خلق را پیشه راه و زندگی اش کرده و همیشه در کنار کار جدی و مبارزاتی اش دست از نوشتن باز نداشت و تا به حال تعداد زیادی از اشعارش به صورت ترانه و آهنگ در آمده و توسط خوانندگانی نظیر بانوی آواز ایران خانم مرضیه و همچنین توسط خانم مرجان و استاد حمید طاهرزاده اجرا گردید . برایش آرزوی همیشگی موففیت و بهروزی را در همه صحنه های زندگی دارم.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed