WikiLeaks

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

حالا وای وای با اجرای خامنه ای

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

مالکی و رژیم

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

مرضیه جاودانه شد


مرضیه قهرمان هم از بین ما رفت. همیشه آرزو می کنم که افراد ارزشمند و موثر برای مبارزه با آخوندهای جنایتکار عمر طولانی داشته باشند و با حضور خود امید و شوق سرنگونی این رژیم کثیف را در دلهای دوستداران آزادی همیشه شعله ور نگاه دارند. اما متاسفانه همین چند روز اخیر دو تن از این نارنینها را از دست دادیم. مادر کوشالی ، مادر پنج فرزند شهید مجاهد خلق و همچنین صادق ، مجاهد خلقی که سالها از بیماری های مختلف رنج می برد. از آنجاییکه هر دو را از نزدیک می شناختم برایم دردناک بود.
دیروز هم خبر درگذشت مرضیه ، خواننده کم نظیر تاریخ هنر ایران و مبارز شجاع و بی باکی که در اوج شهرت از منافع شخصی و خانوادگی اش گذشت و به مقاومت پیوست و بقیه عمرش را با وفای کامل در کنار یارانش ماند و مبارزه کردو به و به این ترتیب به یکی از سمبلهای انقلاب نوین ایران مبدل گشت.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

سفر به لبنان!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed