پاچه آقا


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

عکس سال در نروژ " یک ملت در عزا "


این تصویر توسط یک عکاس آزاد و محلی  گرفته شده است. هیات داوران این عکس را بخاطر نگاه دردناک نخست وزیر نروژ، ینز استولتنبرگ، به عنوان عکس سال نروژ انتخاب کردند. زمان عکس درست صبح فردای 22 جولای سال گذشته می باشد ،  روزی که دهها جوان عضو جوانان حزب کارگر در اردوگاه تابستانی اشان توسط یک جنایتکار راست افراطی بنام بریویک به خاک و خون کشیده شدند.  در این عکس نخست وزیر با یک چهره بشدت متاثر رهبر جوانان حزب ،اکزیل پدرشن ، را که از آن حادثه جان سالم بدر برده بود به آغوش کشیده است.
وقتی که خبرنگار از نخست وزیر در مورد این عکس پرسید او در پاسخ گفت ، من در آن لحظه یادم میاید که رهبر جوانان را در آغوش کشیدم ولی در آن لحظه دردناک  احساس می کردم  که همه آن کسانی را که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادند را در آغوش می کشیدم و خیلی دردناک بود
حال مقایسه کنید چنین نخست وزیر متعهد و دلسوز را با یک مشت اوباش پاسدار و آخوند  جنایتکار و چپاولگر که تحت عنوان رهبر و رییس جمهور مردم را زیر ستم سیاه قرون وسطایی  خود  در ایران قرار داده اند

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

آموزش


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

سره کاری


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

تحریم


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

رقابت انتخابی


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

کاندیدهای مجلس آخوندها


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

سفر اتمی


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed