ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

چند روز پیش یکی از دوستان به من اطلاع داد که کاریکاتور مربوط به امام جمعه تویسرکان توسط یکی از کاربران سایت بالاترین
به آن لینک شده . به نظر میرسد که استقبال بسیاری از این تصویر کردند .تا به حال بیشتر از 4800 نفر بیننده داشته . در عین حال بریده مزدورهای رژیم هم تاب نیاوردند و شروع به نوشتن پرت و پلا بر علیه مجاهدین و کاریکاتور مربوطه در کامنتشان نمودند.
که بد نیست شما هم نگاهی به آن بیاندازید.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

اردشیر محصص هم رفتالبته شایسته این بود که خیلی زودتر از اینها یادی از این بزرگمرد هنر و کاریکاتور ایران می کردم ولی باز هم به علت توطئه های رژیم هنر کش آخوندی بر علیه رزمندگان آزادی در اشرف قهرمان لازم بود که در کنار یاران و پشتیبانان مقاومت در ژنو حضور داشته باشم و متاسفانه ناچارا با تاخیر چندین روزه یادی از این کاریکاتوریست بزرگ می کنم.


اردشیر هم رفت .


در غربت و تنهایی بعد از تحمل دردهای بسیار که احتمالا ساده ترینش آلزایمر باشد. به او باید به عنوان یک آموزگار نگاه کرد . او فقط خطوطی چند از یک طرح را روی هم نمی ریخت. او قبل از هر چیز به ما آموخت که با کاریکاتورهایش نخندیم ، با آنها بگرییم . با آنها جدی باشیم و کار او را جدی بگیریم. نگاهش هزل نبود ،برنده بود . مثل یک چاقوی تیز در نسوج ساخت و بافت جامعه ای عفونی فرو می رفت و ریم و چرکها را بیرون می ریخت . بعد از آن بود که ما احساس راحتی می کردیم . بعد مختار بودیم که بخندیم یا بگرییم یا هر کار دیگری که می خواهیم بکنیم..... او باید ما را از خواب بیدار و هشیارمان کند تا نه فریفته شاه و نه منت پذیر شیخ .


قبل از هر چیز باید ، تلخ و شیرین ، پذیرفت که عوام فریبی را کنار بگذاریم . هم نپذیریم که دیگران سرمان کلاه بگذارند و خودمان هم در کلاهبرداری و کلاه گذاری سهیم نشویم.


هر بیننده کارهای اردشیر می تواند گواهی دهد که بعد از روئت کارهای او گزیده شده است ، نه این که در خواب خرگوشی فرو برود . همین هم دلیل اصلی انزوای چندین ساله اش بود. و حتما به همین دلیل است که آخوندها بغض و غیظشان را حتی از خاموش شدن او نمی توانند تاب بیاورند.


اردشیر با نفی آخوندها ، با تسلیم نشدن در برابرآنها درس بزرگتری از کارهایش به همه داد.


روحش شاد


یادش یاد باد


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


چند روز پیش روزنامه های خبری در رابطه با دوست نازنین و دانشمند ما آقای دکتر محمود امیری را خواندم که جایزه مهم علمی را دریافت کرد. البته این چندمین بار هست که این دوست گرامی جایزه علمی و حقوق بشری را تصاحب نمودند .دکتر محمود را بیشتر با قیافه لاغر با لباس ورزشی همراه با یک فنجان قهوه در دست می شناسم که روزهای یکشنبه برای بازی فوتبال با ماشین قدیمی اش که هر چند هفته در میان در تعمیر گاها بسر میبرد و همه ما در انتطاریم که دکتر دوست داشتنی و مهربان هر چه زودتر ما را از شر این ماشینش خلاص کند!

ولی جدا جای خوشحالی و افتخار دارد که چنین دوستانی مدارج علمی را این چنین با سرعت طی می کنند. من مسلم می دانم که در آینده نزدیک خبرهای موفقیت و پیروزیهایش را در صحنه های علمی و حقوق بشری بیشتر خواهیم خواند و شنید.

با آرزوهای موفقیت های آبنده برای دکتر دوست داشتنی مان

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed