ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


وطن علاف چاه جمکران شد‏/ خرافاتش کران تا بیکران شد/اگر زخمی کسی هرجای خود داشت/ سحر با دست حضرت پانسمان شد/یکی بیرق که خرچنگی بر آن بودهماورد درفش کاویان شد
از این‌هم حیرت‌آورتر، خلایق:‏که هر عمامه، یک تاج کیان شد‏
‏«خلایق هرچه لایق»، باورم نیست‏در آنجا که جفا با مردمان شد‏
جفا با مردمان از سوی شیخانبه نام حضرت صاحبزمان شد .....
قسمتی از شعر طنز چاه جمکران از آقای هادی خرسندی

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed