دیروز جام جهانی فوتبال به پایان رسید و ایتالیا قهرمان شد ولی حادثه ای که این مسابقه بزرگ را تحت الشاع قرار داد اخراج زیدان بازیکن افسانه ایی فرانسه بود.خیلی غم انگیز جلوه می کرد بازیکنی که میرفت پایان زیبای فوتبالش را با قهرمانی جام جهانی جشن بگیرد اینچنین از توهین بازیکن ایتالیایی بر افروخته می شود و کارت قرمز دریافت می کند.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses