دیروز خبری کوتاه ولی با تیترهای درشت در رسانه های خبری نروژ جامعه هنری و مردمش را در شوک بزرگی فرو برد.خبر اینچنین بود یان ورنر در آپارتمانش مرده پیدا شد! .یان ورنر خواننده ای خوش صدا وکلاسیک که در سن 17 سالگی کشف شد و از آن تاریخ در کنسرتهای بزرگی به همراه خوانندگان بنام برنامه اجراه کرد, ازجمله در سالن معروف رویال آلبرت هال لندن در سال 2003 که نکته اوج حضورش در میادین بین المللی بود. البته یان فقط 30 سالش بود و پیش بینی میشد که سالها مردم بتوانند از صدای شفاف و رسایش بهره جویند ولی متا سفانه اینچنین نشد و در سن جوانی از دنیا رفت . او همیشه از جنجالهای خبری در رابطه با زندگی شخصی اش بیزار بود . روحش شاد

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses