دیدار خانم مریم رجوی از نروژ فرصتی عالی برای هواداران مقاومت بود که بتوانند از نزدیک با ایشان دیدار کنند , که البته من هم از این شانس برخوردار شدم .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. بادبان Says:

    گریه به همراه انسان متولد می‌شود
    خنده را اما باید آموخت


  2. ناشناس Says:

    توفيق سلام اغلب اوقات ذر سايت پر محتوايت سری میزنم و واقعاً بايد بهت دست مريزاد گفت
    با این تلاشها حتما روز آزادی ایران زمین نزدیک است موفق و پیروز باشی بهزاد