ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  ما که سرو ته يک کرباسيم
  و برای نعلين آقا ! مثل واکسيم
  آيا می شود که
  امپرياليزم جهانی برای ما ن
  تره خرد کند !؟
  و دستی به ريش ولايت عظما ی بکشد
  و منافقين را از صحنه ی روز گار حذف کند
  تا ما
  قصه بنويسيم
  شعر بگوييم
  سخنرانی کنيم
  در خانه
  و پشت کامپيوتر مان بنشينيم
  چيزی در رد منافقين بنويسيم
  پيپی بکشيم
  چايی بنوشيم
  جايزه ای بگيريم
  و خلاصه کسب و کارمان را
  روبراه کنيم !؟

  آيا شود که روزی
  دعا های مان مستجاب شود
  و ما با صاحب اتم کردن مقام ولايت
  به صلح مسلح دست يابيم
  و منافقين را همچنان
  در ليست نگهداريم و
  بدون درد سر
  هم خدا را داشته باشيم
  و هم خرمارا !؟

  فعلا
  اين نشست بين المللی را
  با اجازه ی آقای نشسته در جماران
  با وافوری دردست
  ميان جمع نوکران
  به پايان می رسانيم
  تا ديدار بعدی
  در يزيديه ی مقام عظمای ولايت !!...


  سردبير سايت لابی رژيم وقيحان در خارج کشور.

  عباس علی آبادی