ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  گر طبيب حا ذ ق بود
  مرد م کند از غم رها
  ميکشد موذی به قهر
  ميکند د ر د ها د وا.


  طاهر