ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  ای تهی دست رفته در بازار
  ترسمت پر نیاوری دستار
  هرچه مردم بیشتر به فاقد ارزش بودن
  محتویات قرآن پی میبرند آخوندها بوجه اش را زیاد میکنند!یک مشت مزخرفات و لاطائلاتی که بیشترش هم از تورات کپی برداری شده.بهتره به جای زیاد کردن بودجه اش از مزخرفاتش کم کنید و محتویاتش را اصلاح کنید.به قول حافظ
  عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ
  قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
  علی بی ستاره