تبریک

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    جناب توفیق گرامی سال جدید شما هم مبارکباد. پیروزی و شادی برای مردم و نحسی و سر افکندگی برای آخوندهای دین فروش. پیروز و موفق باشید. م. اسکندری