طرح ترور در امریکا

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
  1. ناشناس Says:

    کاریکاتور خیلی بانمک و پرفکری بود.


  2. ناشناس Says:

    من که هرچی نگاه میکنم هیچی نمیفهمم، خیلی مسخره و بی محتوا هست یا این که من نمیگیرم؟


  3. ناشناسی که هر چی نگاه می کنی هیچی نمیفهمی! بهتر است اصلاً نگاه نکنی چون اگه نگاه کنی و نفهمی چشمات باباقوری می گیره!
    در ضمن یک مثل معروفی هست که از قدیم گفته اند: عار داره را اشاره، بی عاره را مناره! والسلام.


  4. این دستگیری بد جوری برای رژیم پاگیر شده!