ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    کوبلر همسفر و همراه و همرزم خامنه ای و ما لکی است برای غارت شهر اشرف.
    اگر زمان یا دوران طلای امام راحل هیتلر بود برای کشتار یهوریان شاهکار می نمود. ب. ل