باز تو پیدات شد ؟!


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  ریدم تو ریش بسیجی ها


 2. ناشناس Says:

  تا وقتی مردم ایران فقط به فکر شکم و زیر شکم خود هستند رهایی از دست حکومت ستمگران امکان پذیر نیست!‏

  دولت های غربی هم تنها کسانی هستند که از این آشفته بازار سود میبرند!‏

  تا وقتی نفت را مفت میبرند چرا باید حکومت عوض بشه؟

  حکومت های را از بین میبرند و یا سرنگون میکنند که باج را ندهند و یا کم باج بدهند!‏

  راز حکومت اسلامی >‏‏>‏‏>‏ مسلمانی که دروغ نگوید و رشوه و باج ندهد و مخالفان را زندانی نکند و یا نکشد ‏، مسلمان نیست!‏


 3. mahdi Says:

  من هم شاشیدم تو دهنشون