روحانی: ما دوست نداریم زندانی داشته باشیم !


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

9 Responses
 1. ناشناس Says:

  This is a very cheap shot because if you know the basics of Iranian or any modern political System then you'll know that the President don't have a say in Supreme Court or Judicial System's decision making.
  اگر کمی از سیستمهای سیاسی مدرن و دستگاه گرداننده ایران خبر داشته باشید کاملا مشخصه که رئیس جمهور نقشی در تصمیمگیری های قوه قضائیه ئ دیوان عالی کشور که احکام اعدام به تایید این دیوان میرسد را ندارد.


 2. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

 3. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

 4. ناشناس Says:

  کشتار در اشرف و زاهدان در دولت روحانی جنایتکار نشان از وحشت از قیام مردمی است.
  سارا


 5. ناشناس Says:

  dorud wa arezuie mowafaghyat

  homa. k


 6. ناشناس Says:

  dolate janie sheykhe shayad rohanie.
  koshtar mokhalefan wa sazesh ba amperyalism hedye khamenie be melat iran.

  FAMILE ZOHRE GHAMEMIE FARMANDE BOZORG ASHRAF SIMAK


 7. ناشناس Says:

  OBAMA /

  7GROGAN ASHRAF RA AZAD KON:


 8. ناشناس Says:

  dorood bar aghaye tofigh
  dorood bar rajavi
  zende bad azadi


 9. ناشناس Says:

  NANG BAR AKHUND ROHANIE MAKAR:

  NIMA: