شنیدم که فوتبالیستهای ملی پوش پیش از سفر به آلمان سری هم به احمدی نژاد زدند ! که البته پیراهن شماره 24 را هم افتخاری به رییس جمهوری دلقک آخوندها تقدیم کردند !! به هر حال چشم طرفدارهای تیم ملی! که معتقدند سیاست را نباید با فوتبال قاطی کرد روشن باد!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses