این روزها دنیا مشغول فوتبال میباشد که البته من هم هستم! از اینکه مکزیک توانست تیم منتخب آخوندها را از دور خارج کند حال کردم . خدا کنه که هر چه زودتر زحمت را کم کنند و بروند پی کارشان.
به هر حال تیمی که پیراهن افتخاری به رییس جمهور جنایت کار آخوندها می دهد شایستگی پیروزی و افتخار ندارد و همان بهتر است که خوار و ذلیل بشه.
همین دیروز بود که پاسدارهای ریشو و بی ریشش به زنانی که می خواستند یک آکسیون برای حقوق زنها برپا کنند حمله کردند و بسیاری را دستگیر نمودند و خدا میدونه که چه بلایی به سر آنها خواهد آورد.بنابراین حمایت از چنین تیمی به بهانه اینکه فقط اسم ایران را یدک می کشد , خیلی ساده لوحانه است.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses