ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    این رادیو فردا و بی بی سی سرسپرده باید آرزوی خودشان به گور بسپارند که اینچنین برای نابودی فیزیکی مجاهدین دست و پا می زنند و باید یادشان باشد که خمینی خون آشام و لاجوردی وحشی و جنایتکار نتوانستند از عهده این امر کثیف بر آیند چه برسد به مزدورهای زبونش.
    حسین


  2. ناشناس Says:

    آبجی فکر کنم اگه ما مثبت صحبت کنیم بیشتر به ضررشونه تا اینکه منفی حرفی بزنیم!!!تو چشم خلق ما اینقدر منفیم و اونا اینقدر ازمون متنفرند که مثبتهامون هم از منفی منفی تره!!!


    علی بی ستاره