ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    ربنا اننا جمیعنا من الجماعةالمافیا و می چاپینا من الایراننا و گذاشتیننا فی البناک الاجنبیة و لاکن قلیلة فرستادیننا به شرق الاوسط فی الامور تروریستیة و واقعا من الآخوندنا پر روترینا پیدا نشدینا فی السماوات والعرض!والسلام علی خلق ایراننا که هر چه زودترینا دار خواهد زدینا کلهم آخوندینا و امثالهم فی الشجرة و تیرهای برقکم و انشاءالله هر چه زودترینا

    العلی لا ستارة کم


  2. ناشناس Says:

    کاشکی آقای توفیق هنرمند توانای میهنمان به این نمونه سوژه ها بیشتر بپردازد که هم تنوع اش بیشتر است و هم خیلی واقعی و مردم ما روز مره با این داستان درگیر و بهای آن را می پردازند. در ضمن کامنت اولی هم خیلی با حال بود دست نویسنده اش درد نکند.
    بهروز اندیشمند