ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  سولانا،ای سولانا،ای سولانا
  مپیچ اینقدر بسته هی اونارا
  من بودم با اونا مثل برادر
  ولی آخر ز رو بردند مارا

  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  آقای سولانا فکر کنم اگه به جای این همه بسته های تشویقی و این همه مماشات با این دستار بر سران کله پوک،از خر شیطون پائین بیائید واپوزوسیون این رژیم را از تو لیست در بیارید،اونا خودشون با همت مردم غیور ایران بسته تشویقی بسیار عالی که در خورآنهاست و آن همانا تابوت این رژیم است به آنها تقدیم خواهند کرد!!آره جونم!!و الا لطف تون تو همه این سالها جز درد سر چیز دیگری برای ما مردم ایران نداشته است
  امیدوار بود آدمی به خیر کسان
  مارابه خیرشماامیدنیست شرمرسانید
  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  بیخود نبود که رهبر مقاومت ایران ، آقای مسعود رجوی ، سولانا را سرتاجر خطاب کرده اند.آن طور که معلوم است تا دم گورش هم دست از مماشات با آخوندها بر نمی دارد .
  حمید