اعدام و دمکراسی

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    دمکراسی ولایی خامنه ای و مردم سالاری دینی دلقکی مانند آخوند خاتمی می شود جامعه زدنی و تجاوز بجای جامعه مردمی و مدنی. درود بر جوانان مجاهد و مبارز و دشمنان ولایت فقیه و سلام بر ایرانیان دلاور در شهر مقاوم و پایدار اشرف. موسی


  2. علی بی ستاره Says:

    در سال 57شعار می دادیم: زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛مزدور امریکائی اخراج باید گردد؛این شاه امریکائی اعدام باید گردد!!!حالا بر وزن همان شعارها می شود:زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛مزدور چینی روسی اخراج با ید گردد؛این دین ارتجاعی مدفون باید گردد؛آخوندهای هر جائی اعدام باید گردند