رفسنجانی

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

6 Responses
 1. علی بی ستاره Says:

  بدبخت بیچاره ایندفعه از اون دفعه ها نیست که مثل بوجار لنجان از هر طرف باد آمد توی کثافت هم از همون طرف باد بدی!این دفعه طوفانی عظیم بلکه صونامی در راه است و بساط و ریشه شمارااز بیخ بن یر خواهد کند و به زباله دانی تاریخ خواهد برد!همانجا که امام دجالتان منتظرتان است!بی شرف بی همه چیز!از این رفسنجانی پر روتر فقط خودش است حتا امام دجالشان هم به این پر روئی نبود.


 2. ناشناس Says:

  آخوند رفسنجانی مافیای غارت و دلال قدرت حکومت ارتجاعی آخوندهاست. شیخ اکبر قاتل و فرمانده ترور میکونوس می باشد. درود بر توفیق و ننگ و نفرین بر کرگدن پیر نظام فاسد ولایت فقیه یعنی رفسنجانی. کفتار علی خامنه ای اجازه نمی دهد کرگدن رفسنجانی ولایت فقیه را برباید. سید بلوچستانی


 3. ناشناس Says:

  دلقکی به اسم اکبر که قصد دارد ولی فقیه آخوندها شود. لاله. ش


 4. ناشناس Says:

  شیخ بدنام بهرمانی معروب به رفسنجانی عصاره حکومت وحشت و کشتار جمهوری اسلامی آخوندهاست و تمام اسرار حکومتی را با خود مانند حمار حمل می کند. تمام هدف این آخوند تبهکار و تروریست بین المللی نجات حکومت فاسد ولایت فقیه از بحران و فرو پشی می باشد. اخوند رفسنجانی و دلقکی مانند آخوند خاتمی مانند دلال دنبال جوش و وصل موسوی و کروبی به خامنه ای خونخوار هستند.


 5. ناشناس Says:

  rafsanjanie yek terrorist beynolmelalie mibaschad. h.zamani


 6. ناشناس Says:

  جناب توفیق اکبر شاه عصاره نظام و خمینی می باشد. او رهبر ادمکشان و غارتگران و تروریستهای حکومت اسلامی آخوندهای شرور می باشد. روزتان بخیر. باران