دعوتی

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
 1. علی بی ستاره Says:

  با امید به اینکه شام آخرشان باشد!می خورند و سپس می رینند به قبر خمینی دجال و تو ریش خامنه ای!


 2. ناشناس Says:

  سفیران کشورهای امنیت یعنی چه؟
  مجید


 3. ناشناس Says:

  جانیان ولایت فقیه دنبال خرید وقت هستند برای اتمی شدن آخوندهای مرده شو. ط/م


 4. علی بی ستاره Says:

  شنیدم که سر میز شام متکی می خواسته راجع به برنامه غنی سازی صحبت کند که پوتین گفته به فتوای همه مراجع شیعه سر میز غذا صحبت کردن مکروه است!