کوتوله

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    عنتری این دلقک دیوانه بدرد سطل اشغال می خورد. علی روضه خوان و عنتری مایه ننگ تاریخ و تمدن ایران می باشند. مهری/ ژاپن