اجازه

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    موسوی و کروبی نگران فروپاشی و سقوط فاشیسم مذهبی که یادگار امام راحل است می باشند و سعی می کنند نظام جهل و جنون و غارت و فساد ملاهای دین فروش حفظ گردد. اینها نگران جان ملت نیستند بلکه نگران نابودی استبداد پلید مذهبی در ایران می باشند. در دوران کشتار زندانیان سیاسی توسط خمینی در سال 67 موسوی نخست وزیر خامنه ای جانی بود و آخوند کروبی همیار خمینی در سرکوب منتظری و مدافع قتل عام زندانیان سیاسی. این دو نفر هزار بار به خامنه ای و سپاه نزدیکتر هستند تا به اپوزیسیون اصلی نظام یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران. بعد از تحریمها همه باندهای مختلف حکومتی نگران سرنوشت نظام فاسد ولایت فقیه می باشند. م. تهرانی


  2. RS232 Says:

    کاریکاتور جالبی است. مردم هم کم کم یاد می گیرند که کار خودشان را بکنند و به کسی متکی نباشند.