ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    توفیق خان روزتان بخیر.
    حکومت سنگسار زنان با این احکام می خواهد ترس و وحشت را در جامعه حاکم نماید و به حیات ننگینش ادامه بدهد. روزی این زنان مبارز و مجاهد این جمهوری قاتلان و دزدان را بخاک ابدی خواهد سپرد. موفق باشید