سفر شمری به ایران

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    شمری خونخوار بدیدار اربابش رفته. راستی هنر مند برجسته منوچهر سخایی هم از میان ما رفت. او از یاران بزرگ شهر اشرف بود. یکی از همر زمان منوچهر از نیوجرسی


  2. اوایل انقلاب وقتی با دوستان ارمنی صحبت می کردیم به ما میگفتند اینکه امامتون است اینقدر زنا زاده و بی رحم است پس وای به حال شمرتون!!