دیدی که گفتم مشکل شخصیه!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  کل نظام ضد زن پشت اسید پاشی است برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه برای جلوگیری از قیام خلق یا به گقته آخوندها فتنه بزرگتر از 88. سنگسار و اسید پاشی ادامه یا روسری یا توسری این جانیان داعش پرور می باشد.

  سیما


 2. ناشناس Says:

  ACID-PASHI BE FARMAN KHAMENIE WA AKHUN-HAST


 3. ناشناس Says:

  nang bar regime acid pash
  marg bar Khamenei
  lanat bar Khomeini
  dorood bar rajavi
  zende bad azadi
  arman