آبیاری!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. بادبان Says:

  توفیق عزیز

  کاریکاتور های تو
  در سالیان ستم
  بر جامی‌ماند
  و اینجا بهترین
  موزه برای تصاویر
  شکستگی آخوندها
  خواهد بود

  مقدم و بهره بر


 2. ناشناس Says:

  باغم
  آباد شده
  با گاز و نفت
  حیف و صدحیف
  که امامم
  چون حدث
  افتاد و رفت

  ع - علی آبادی