ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  پیرم زدست تو
  ای ولی وقیح
  این جام زهر را
  تو دادی
  به دست خلق


  ع - علی آبادی