بازی با دم


بعضی از سایتها اسم این کاریکاتور را گذاشته بودند دم شیر ، حالا هر چه فکر کردم که این حیوان سیاه و بد شکل چه ارتباطی با شیر خوش قامت دارد سر در نیاوردم!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses