بیچاره عراقی ها که صاحب دمکراسی شدند ...!

البته خود دمکراسی را ایرادی نیست ولی مادامی که مجری اش عوامل آخوندی رژیم ایران است باید به حال دمکراسی و عراقی ها هر دو گریست!!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses