ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses

 1. ناشناس Says:

  عجب غلطی کردیم
  بر دیم کمی نفت وگاز
  غافل شدیم از رهبر
  سوخته دل مرغ و غاز


  ع . علی آبادی