ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  لاری افتاد توی چاه
  سولی کرده قاه و قاه


 2. ناشناس Says:

  سولی بیا خوش باشیم
  نفت و گاز را بپاشیم
  گور بابای مردم
  فکر کسی نباشیم


  ع. علی آبادی