ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  این 2 تا اشغال تا دم گور با هذاکره می کنند.ننگ و نفرین بر هر دو باد.
  بهروز


 2. ناشناس Says:

  شیخ آمده که دهد
  گاز و نفت ببادای هموطن مرقص
  به سازه وقیح شا ن....

  راهی به غیر تو
  نشناسم من خراب
  باید شوید بلند
  به مثل سیاوشان....

  عباس علی آبادی


 3. ناشناس Says:

  لاری رفته توی چاه
  سوری کرده قاه و قاه

  علی آبادی