ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  عمو جان !دنبال چی هستی !؟-

  دنبال تروریست میگردم-

  زیر زمین !؟-

  خوب زیر زمینی هستند دیگه -

  خوش بگذره عمو سام -

  ع . علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  بگرد تا روز حشر بیهوده اینجا
  رفیق نفت و گاز و دوست ناجا
  نباشد کار تو یک ذره مثبت
  همه بیهوده باشد . کشک و بیجا

  ع . علی آبادی