ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  تا نفت و گاز می باشد
  ما ساکت و خاموشیم
  دست و نعلین می بوسیم
  کور و کریم و موشیم

  ع . علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  ساکت بمان و نفت بگیر
  ورنه برو بی نان بمیر
  گاز نداری حرف بزنی
  اسد باشی یا شیخ و پیر

  ع. علی آبادی