ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  عروسک پرورش دادند
  این وقیحان ستمگستر

  همه جلاد و چاقو کش
  یکی از دیگری بدتر

  ع - علی آبادی