ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  طناب دار ستم . به گردنم آویز

  که روز قدرت تو می رود بباد

  تمام کل جهان . با منند هم رای

  که کشور و دل ها شوند همه آباد


 2. بادبان Says:

  قبل از اینکه مار سیاه آخوندی دم خود را بر گردن ما بیاندازد قبل از اینکه بلیعده شویم قبل از اینکه خوراک این خزندگان شویم باید ضربه مهلکی به این مار سیاه بزنیم به امید کسی نباید نشست کسی دستمان را نمی‌گیرد راهی نیست جز از پا در آوردن این مار زهر آگین