ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  ما پیروز میدا نیم

  با وصله ها میما نیم

  اما وقتی نمانده

  آ ه از ترمز. از دنده

  شب ذلت رسیده

  بال قدرت پریده...  عباس علی آبادی