ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  این سولانای بی شرف با وقاحت کم نظیر خودش دست هر دجالی را از پشت بسته . هر دفعه این آخوندها تحقیرش می کنند ولی از رو نمیره و دو باره پامیشه میره پا بوسشان. لعنت به همه شان
  جواد


 2. ناشناس Says:

  از قدیم گفته اند که
  نعمت روی زمین قسمت پر رویان است
  خون دل میخورد هر کس که حیائی دارد
  بله این اتحادیه اروپا هم خیلی خیلی پر رو و پست وبی شرفند.الان سی سال است که زیر عنوانهائی مثل دیالوگ انتقادی یا دجال به درک واصل شد ؛رفسنجانی منجی ایران است و یا خاتمی که ده سال بچه های ده،دوازده ساله رااز جمله برادر دوازده ساله من را کلید بهشت گردنشان می انداخت و به روی مین میفرستاد؛مدرات است و از این قبیل مزخرفات و از طرف دیگر سازمان چتری مقاومت ملی ایران را به دنباله روی از آمریکا در لیست
  تروریستی قرار داده اند و بدین طریق از مبارزات ملت ایران به نفع رژیم دد منش ملایان و بر علیه خلق در زنجیر ایران عمل میکنند.الان هم که دو سه سالی است سر همه را با بسته تشویقی گرم کرده اند. لعنت خلق بر آنها باد که بدبختانه دم از دمکراسی هم میزنند؛اما دمکراسی را فقط برای خودشان میخواهند نه برای دیگران.واقعاً که همه مرزهای وقاحت و بی شرافتی را در نوردیده اند.
  علی بی ستاره