ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
 1. ناشناس Says:

  همین روزهاست که این سر به باد خواهد رفت و ملتی آزاد خواهد شد .
  بهروز


 2. ناشناس Says:

  این 1+5 در آخرین باری که در ژنو جلسه داشتند شده بودپنج+یک+یک پنجم از پنج! اعضای دائمی شورای به اصطلاح امنیت که به نظر من باعث اکثر نا امنیها در جهانند،عبارتند از آمریکا،روسیه،چین،فرانسه و انگلیس
  برای من غیر قابل فهم است
  اینکه آمریکا همیشه میگوید که شرط اینکه در بحثهای اتمی رژیم ایران شرکت کند،این است که رژیم غنی سازی را متوقف کند.مگر آمریکا یکی از اعضای همین پنج نیست؟ حالا اینکه در آخرین بحثها یک نماینده از وزارت خارجه که در صدای آمریکا آنرا مقام ارشد میگویند ولی تا اونجا که من از خبرها دستگیرم شده ایشون یکی از اسب زین کن های یکی از نوکرهای یکی از معاونان [کندوم لیزه] است!منو میبخشید اگه این وزیر خازجه آمریکا را خوب نمیتونم تلفظ کنم!تقصیر خودم نیست،دهاتی هستم
  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  تکمیل کمنت بالا.
  بعد از کندوم لیزه است، این عبارت از قلم افتاده است [شرکت کرده است را من سر در نمی آورم.مگر قبلا جزو همین پنج عضو نبوده و شرکت نمیکرده اند؟]
  علی بی ستاره


 4. ناشناس Says:

  دارم اتم میسازم حق مسلمارا
  من احمدی نژادم نوکر علی گدارا
  کشتی نشسته برگل بیرون بیازچاه و
  یاری نما ممدّ این نوکری ما را
  چند روزرئیس جمهور هم خیط شدیم هم بور
  اما زرو نمیریم سنگ پای قزوینارا
  سی سال پیش ملا روضه میخوند هر جا
  با پنج تومن برای هم شاه و هم گدارا
  پر روی باوقاحت ای پست بی شرافت
  ننداز اتم را گردن محمود بی نوارا
  صلح در زمان ملا کس هیچ ندید والا
  تنها ره رهائی دور بندازیم اونارا
  دارید کم میارید باید کوتاه بیائید
  چون سنبه های پر زور جر میدهد شمارا
  تلخی کیک زرد را محمود چشید و گفتا
  سرکوب نما تو ملت با دشمنان مدارا
  آزادگان ایران باید به پا بخیزیم
  باید زنیم با تیشه ریشهء ارتجاع را
  خوش لحظه ای که بینیم آویز بر درختان
  هم احمدی نژاد و هم سد علی گدارا
  علی بی ستاره