ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  اگر داری تو عقل و دانش و هوش
  تماشا کن توگیم محمود و بوش
  ببینی بینشان کارچاق کنانی
  که در بازی ایشان مات مانی

  علی بی ستاره