راهنمایی

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
 1. ناشناس Says:

  درسته


 2. ناشناس Says:

  جناب توفیق درود. آخوند خامنه ای خونخوار و دجال از طریق اخوان المسلمین و ال برا دعی در مصر نفوذ خواهد کرد. خامنه ای برای انحراف افکار داخل روی موج قیامهای تونس و مصر و یمن سوار خواهد شد. ناصر لطفی زاده دهکردی


 3. علی بی ستاره Says:

  خامنه ای دیگر پشم پیله اش ریخته و انتخات دهم ریاست جمهوری اورا رسوای جهان ساخت و در مصر هم کسی برای سد علی گدا کاه هم خرد نمی کند چه برسد تره!!مصر مثل زمان شاه ایران نیست که کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی سرکوب شده بودند و هیچ کس غیر از آخوندها آزاد نبودند و مردم را به بیراهه کشیدند.در مصر احزاب و سازمانهای سیاسی سکولار فعالند و البته اخوان المسلمین هم طرفدارانی دارد ولی نه آنقدر که بتوانند مثل ایران حکومت مذهبی پیاده کنند.


 4. ناشناس Says:

  سایت انگلیسی اخوان المسلمین در رد حرفهای خامنه ای سخنانی از خانم مریم رجوی را چاپ کرد که خشم رژیم را بر آورده است. ن. اختری آملی