ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  عباس علی آبادی
  /////////////////


  از پشت زنیم ما خنجر


  آدمکشی کار ماست

  هر جا که هست جنازه

  در قلبش چاقوی ماست  الاحقر ولایت مطلقه ی وقیح


 2. ناشناس Says:

  خاک بر سر خود ریختیم

  کلک زده بما یار

  بعد از همه گفتگو

  نفت هم شده زهر مار


  عباس علی آبادی