ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  تشویقنامه
  ///////////////

  رفیقیم عزیزم همه باشما  بفرما تو این بسته ی ما ببین  عطای بزرگان ) بمب و یورو  / یکی بارک الله دو صد آفرین /  عباس علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  برو کشکت بساب اهل مماشات

  من از کار شما بیزارم امشب

  زکار های چپ اندر قیچی تان

  سر شب تا بصبح بیدارم امشب


  عباس علی آبادی