ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  این فقط بسته تشویقی نیست که بوی گند گرفته ، بلکه خود البرادعی و سولانا و بقیه عوامل استعمار هم بوی لاش و گند از سر و کولشان بالا رفته.
  بهروز


 2. ناشناس Says:

  با درود به توفیق و بهروز و در تاءیید بهروز و به یاد روانشاد میرزادهء عشقی که میگفت
  دولت ز ریش زرد ظهیر آبرو گرفت
  کناس را بیار که کابینه بو گرفت


  حالا من هم به تقلید از عشقی میگم

  یو ان ز کله گر برادی بو گرفت
  کناس را بیار که که یو ان بو گرفت
  با سپاس علی بی ستاره