ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  روحش شاد میرزاده؛زمانیکه رضا شاه خودش راپدر ملت ایران مینامید میگفت؛
  پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
  به چنین ملت و گور پدرش باید رید
  اگر امروز زنده بود و این بی پدران جانی بی همه چیز را میدید چه میگفت؟
  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  این تصویر در عین حالی که کمدی و طنزآلود است ، دارای محتوی غم انگیز نیز میباشد. صاحبین دروغین و جنایتکار ایران سبز چگونه به آن ریدند و کشوری با آن سابقه چند هزار ساله توسط یک عده خداشناس ! به این روز فلاکت افتاد. ولی بنظر نمی رسد که پایان سرنوشت ایران و ایرانی باشد چون همیشه دلاورانی پیدا می شوند که این آشغالها رابه زباله دان تاریخ خواهند ریخت.
  بهروز


 3. ناشناس Says:

  بله آقا بهروز؛
  تا ریشه در آب است امید ثمری هست؛ اگرچه دستار بر سران مرتجع پوسیده مغز مدت سی سال است که با تمام قوایشان تلاش بر این دارند که ریشه را بخشکانند؛ولی خوشبختانه نتوانسته اند و نخواهند توانست.
  علی بی ستاره