ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  دًدً دو دو دو,عین الله اومد به میدون!بله توفیق عزیز ایشون امروز یکشنبه بعد آن همه ناز و غمزه و ادا و اطفار,غژغژان به صحنه وارد شدند!بعد کلی قمپز در کردن گفته که اگر انتخاب شود,برای ایرانیان در راه آزادی و عدالت تلاش خواهد کرد!!جللخالق!مثل اینکه این آقا هشت سال بر این کرسی تکیه نزده بود!در ضمن در مورد رابطهء با آمریکا هم گفته که امیدوار است هیلاری کلینتون یه کمی بیشتر از مادلین آلبرایت بهش حال بده!تا یار که را خواهد و میلش به که باشد
  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  نمیدانم ضرب المثل اروپائیست یا آمریکائی که میگوید اگر یکبار مرا فریفتی شرم بر تو باد و اگر دفعه دوم مرا فریفتی شرم بر من باد!به زبان ما کارگرها(عامیانه) میشه تف به شرفت بیاد یا تف به شرفم بیاد!و اما این خاتمی دفعه اول به مدت ده سال در راءس وزارت ارشاد کودکان ده,دوازده ساله بی گناه را مخ شوئی میکرد و به جبهه می فرستاد برای خنثی کردن مین,البته یک کلید هم به گردنشان میانداخت و به آن کودکان معصوم میگفت که این کلید بهشت است.بنا براین طبق همان ضرب المثل بالا,این روباه مکار که دست خمینی و بهشتی را در حیله و مکر از پشت بسته به خاطر آن ده سال اول باید بهش گفت تف به شرفت بیاد!برای دومین بار که در واقع دوران اول ریاست جمهوریش بود باید گفت تف به شرف اونهائی که برای بار دوم گولش را خوردند و بهش راءی دادند!و اما برای دفعه سوم که دورهء دوم ریاست جمهوری اش بود و الان بار چهارم که کاندید دورهء سوم ریاست جمهوری اش شده است,به چه کسی و چه باید گفت؟اگه کسی نظری در این مورد دارد,سپاسگزار میشم که ما را هم آگاه کند.
  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  Anonymous said...
  این علی آقای بی ستاره با توضیحات کامل در مورد این مرتیکه شیاد و فریبکار جای هیچ شکی باقی نمی گذارد که تف اول و آخر را باید به آخوند خاتمی کرد. چون در یک سرزمین ضد دمکراتیک و قرون وسطی ، انتخابات هیچ معنی و مشروعیت ندارد . و البته کسی هم که به او یا به جلادی دگر رای دهد را هم باید لعنت و نفرین فرستاد .
  مرگ بر خاتمی و رژیم فاسدش
  بهروز حبیبی